Anmäl dig här!

27 April 08:00 - 09:30Hilton Slussen

Vilket ansvar ska ideella organisationer ta för FN:s globala mål?

Civilsamhället behöver ha en avgörande roll om FN:s globala mål ska uppnås. Det hävdar inte minst Agenda 2030-delegationen själva. Men om detta ska ske behövs en stor kraftsamling från såväl civilsamhället som offentlig sektor. Bara i samverkan mellan olika sektorer kan de ambitiösa målen leda till verkstad. 

Men hur ska samverkan utformas utan att de idéburna organisationernas självständighet och förmåga att själva formulera problem hamnar på undantag? Vilket ansvar ska organisationerna egentligen ta för att Sverige ska kunna uppnå hållbarhetsmålen? Och vad krävs av det offentliga för att arbetet ska fungera och bli framgångsrikt?

Välkommen till ett seminarium om hur vi kan samverka - för att göra allvar av den kraftsamling som krävs för det hållbara samhället. Med representanter från regeringen, Agenda 2030-delegationen, ungdomsorganisationerna och folkbildningen.

___________
Förenta Nationernas globala utvecklingsmål Agenda 2030 syftar till att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar värld. För att uppnå de 17 målen som har fastslagits av FN:s generalförsamling identifierar Agenda2030 bland annat civilsamhället som en viktig aktör i arbetet för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle.

TID: 27/4-2017 8.30-9.30. Frukost från 8.00

PLATS : Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm

WEBSÄNDNING: Ja, live och i efterhand på morgonforum.se.

Anmäl dig här!

Medverkande

Katarina Sundberg
Kanslichef Agenda 2030-delegationen

Read more

Lars Bryntesson
Departementsråd, Finansdepartementet

Read more

Mats Ehn
Internationell samordnare för Sveriges folkhögskolor

Read more

Hannah Kroksson
Vice ordförande, LSU

Read more